Showing all 8 results

The expression “Amor Vincit Omnia” is over 2000 years old and comes from the Roman poet Virgils first work, Bucolica. “Omnia vincit amor; et nos cedamus amori” (“Love conquers all, let us too yield to love!”) are said by man named Gallus who is madly in love with a woman named Lycoris.


Citatet "Amor Vincit Omnia" är över 2000 år gammalt och kommer från Bucolica, den första diktsamlingen av den romerska skalden Vergilius, där versen lyder: “Omnia vincit amor; et nos cedamus amori.” "Kärleken övervinner allt; så låt oss besegras av kärleken", och sägs av en mannen Gallus som är galet kär i en kvinna vid namn Lycoris.