Showing all 8 results

SVENSKA
Amor Vincit Omnia.
Kärleken övervinner allt på latin.
Perfekt användbar present till kärleken. Eller till någon som tycker att kärlek är viktigt i deras liv. Som en påminnelse om att kärleken övervinner allt.

Nyckelringar av högkvalité. Gjorda av starkt 316 rostfritt stål. Nyckelringar som inte går sönder oavsett om ni drar upp dörren med ringen. Hållbara ytbehandlingar i svart, 18K guld och 18K rosé guld. Använd den till dina nycklar eller som ett smycke på ett halsband.
Amor Vincit Omnia, djup graverat på båda sidor av nyckelringen. Gravyrer som inte försvinner.
Perfekt användbar present, en premium rostfri nyckelring. Kommer användas varje dag och hålla livet ut.

ENGLISH
Amor Vincit Omnia.
Love conquers all in latin.
Perfect useful gift for your love. Or to someone who values love high in their life. As a reminder that love conquers all.

High quality keyrings made of strong 316 stainless steel. Keyrings that don’t break even if you pull your door open with the ring. Durable platings in black, 18K gold and 18K rose gold that don’t fade. Use it for your keys or as jewelry on any necklace.
Amor Vincit Omnia, deep engraved on both sides of the keyring. Engravings that don’t fade.
Perfect useful gift for someone, a premium stainless keyring. Will hold a lifetime.


Citatet "Amor Vincit Omnia" är över 2000 år gammalt och kommer från Bucolica, den första diktsamlingen av den romerske skalden Vergilius, där versen lyder: “Omnia vincit amor; et nos cedamus amori.” "Kärleken övervinner allt; så låt oss besegras av kärleken", och sägs av en mannen Gallus som är galet kär i en kvinna vid namn Lycoris. Amor Vincit Omnia djup graverat på båda sidor på starka rostfria nyckelringar. - ENGLISH - The expression “Amor Vincit Omnia” is over 2000 years old and comes from the Roman poet Virgils first work, Bucolica. “Omnia vincit amor; et nos cedamus amori” (“Love conquers all, let us too yield to love!”) are said by a man named Gallus who is madly in love with a woman named Lycoris. Amor Vincit Omnia deep engraved on both sides on strong high quality stainless steel keyrings with polished surface.