Showing all 8 results

The expression “Amor Vincit Omnia” is over 2000 years old and comes from the Roman poet Virgils first work, Bucolica. “Omnia vincit amor; et nos cedamus amori” (“Love conquers all, let us too yield to love!”) are said by man named Gallus who is madly in love with a woman named Lycoris. Amor Vincit Omnia deep engraved on both sides on strong high quality stainless steel keyrings with polished surface.


Citatet "Amor Vincit Omnia" är över 2000 år gammalt och kommer från Bucolica, den första diktsamlingen av den romerska skalden Vergilius, där versen lyder: “Omnia vincit amor; et nos cedamus amori.” "Kärleken övervinner allt; så låt oss besegras av kärleken", och sägs av en mannen Gallus som är galet kär i en kvinna vid namn Lycoris. Amor Vincit Omnia djupgraverat på båda sidor på starka rostfria nyckelringar.