Showing all 8 results

The future is not set. There is no fate but what we make for ourselves. It’s your actions today that will determine your future and fate. No Fate But What We Make deep engraved on both sides on strong high quality stainless steel keyrings.


Framtiden är inte bestämd. Det finns inget öde förutom det vi skapar för oss själva. Det är dina handlingar idag som kommer att avgöra din framtid och öde. No Fate But What We Make djup graverat på båda sidor på hållbara rostfria nyckelringar med polerad yta.