Showing all 8 results

Perkele is most likely the most powerful curseword ever created by mankind and cannot be translated without loss. In history used as a cry for the god of Strenght or Thunder. Perkele deep engraved on both sides on strong high quality stainless steel keyrings.


Perkele är förmodligen det kraftfullaste svärordet skapat av människan och kan inte översättas utan förlust. Förr i tiden användes det som ett kall på guden av kraft eller åska. Perkele djup graverat på båda sidor på starka rostfria nyckelringar.