Showing all 9 results

RFID står för Radio Frequency IDentification och tekniken kom till redan under det andra världskriget. Men den nuvarande vanligaste (”äldre”) 125Khz varianten började användas mer i slutet av 90-talet vid byggandet av bostadshus. Främst till:

  • Ytterdörrar

  • Cykelrumsdörrar

  • Soprumsdörrar

  • Tvättsugsdörrar

  • Bokning av tvättstuga m.m.

Medans den ”nyare” 13,56Mhz varianten har börjats användas mer de senaste åren.

Enkelt förklarat så kan man säga att en ”dörrtagg” (RFID-tagg) är en ELEKTRISK NYCKEL. De har många olika namn i folkmun som just DÖRRTAGG, NYCKELTAGG, TAGG, BLIPP, BLIPPNYCKEL m.m. Men den korrekta är RFID-tagg. Vi har dock valt att använda ordet DÖRRTAGG för att det är den folk använder och känner till mest.

Enligt ASSA kommer elektriska lås vara vanligare än mekaniska lås inom 5-6 år.

Både dörrtaggen och dess läsare kan se olika ut på utsidan. Men de flesta funkar antingen med 125Khz eller 13,56Mhz.


FÖRDELAR ATT BÖRJA MED RFID

  • NY VÄXANDE MARKNAD. RFID finns redan i de flesta bostadshus i Sverige och byggs in i allt fler. Den används även allt mer i olika elfordon och laddboxar. 2020 låg världsmarknaden för RFID taggar, läsare etc på 133 miljarder kronor. 2029 väntas den vara på 179 miljarder.

  • BILLIGT ATT KOMMA IGÅNG. För under 1000kr kommer man igång och kan kopiera den absolut vanligaste taggen i Sverige.

  • ENKELT & SNABBT. Krävs nästan ingen utbildning att börja (se våra videos). Och en kopiering går på endast några sekunder jämfört med några minuter med en mekanisk nyckel.

  • INTE BARA TILL DÖRRAR. RFID taggar används inte bara som “dörrtaggar”. Utan används även som nycklar till elfordon som CAKE bikes och elladdboxar som Easee och Zaptec.