Showing all 9 results

RFID står för Radio Frequency IDentification och tekniken kom till redan under det andra världskriget. Men den nuvarande vanligaste (”äldre”) 125Khz varianten började användas mer i slutet av 90-talet vid byggandet av bostadshus. Främst till:

  • Ytterdörrar

  • Cykelrumsdörrar

  • Soprumsdörrar

  • Tvättsugsdörrar

  • Bokning av tvättstuga m.m.

Medans den ”nyare” 13,56Mhz varianten har börjats användas mer de senaste åren.

Enkelt förklarat så kan man säga att en ”dörrtagg” (RFID-tagg) är en ELEKTRISK NYCKEL. De har många olika namn i folkmun som just DÖRRTAGG, NYCKELTAGG, TAGG, BLIPP, BLIPPNYCKEL m.m. Men den korrekta är RFID-tagg. Vi har dock valt att använda ordet DÖRRTAGG för att det är den folk använder och känner till mest.

Enligt ASSA kommer elektriska lås vara vanligare än mekaniska lås inom 5-6 år.

Hur kundens dörrtagg ser ut på utsidan spelar ingen roll.

Chippet inuti är nästan alltid densamma.

Antingen den vanligaste 125Khz chippet eller det ”nyare” 13,56Mhz chippet.

Kan se olika ut på utsidan. Men alla ovan funkar antingen med 125Khz taggen eller 13,56Mhz taggen.

FÖRDELAR ATT BÖRJA MED RFID

  • NY VÄXANDE MARKNAD. RFID finns redan i de flesta bostadshus i Sverige och byggs in i allt fler. Den används även allt mer i olika elfordon och laddboxar. 2020 låg världsmarknaden för RFID taggar, läsare etc på 133 miljarder kronor. 2029 väntas den vara på 179 miljarder.

  • BILLIGT ATT KOMMA IGÅNG. För under 1000kr kommer man igång och kan kopiera den absolut vanligaste taggen i Sverige.

  • ENKELT & SNABBT. Krävs nästan ingen utbildning att börja (se våra videos). Och en kopiering går på endast några sekunder jämfört med några minuter med en mekanisk nyckel.

  • INTE BARA TILL DÖRRAR. RFID taggar används inte bara som “dörrtaggar”. Utan används även som nycklar till elfordon som CAKE bikes och elladdboxar som Easee och Zaptec.