Showing all 12 results

CKS DUAL CARABINERS CHAIND’ LONG
Two Carabiners linked together with several chain links.
Gives the same benefits as a single carabiner.
But has other benefits…

 • More flexibility
 • More Lenght
 • Unattaches easily to use them as singles
 • A different style

Can be used for carrying keys safely inside or outside ones pockets or bag. But Carabiners are Multifunctional and are widely used in all kinds of ways at work places, homes, workshops, on backpacks, in the car etc. A multifunctional Stylish Hook.

CKS DUAL SECURITY SYSTEM
Sometimes a hook can loosen or a belt loop rip. Hook both carabiners to different spots on your pants, jacket or bag. If one carabiner loosens or belt loop rips, keys are still secured with the other. Perfect to use if..

 • Your keys are worth a lot of money
 • When visiting a festival, party or doing something more extreme

CKS SWITCH KEYCHAIN SYSTEM
You can easily switch keychain for a different style n’ look. Go from a Golden Cobra to a Black Viper in seconds. Or hook them together for a longer keychain and a more personal style. Or just add more carabiners in different sizes and colors for more functions and styles.
Switch, Mix N’ Match for own style and function.

If you have any questions just tap the messaging button in the down right corner and well answer asap. – CKS Crew

CKS DUBBLA KARBINHAKAR CHAIND’ LONG
Två karbinhakar kopplade till varandra med flera kedjelänkar.
Ger samma fördelar som en enkel karbinhake.
Men har andra fördelar…
 • Mer flexibilitet
 • Mer längd
 • Lossa enkelt för att använda dem som singlar
 • Ger en annan stil
Kan användas för att bära nycklar säkert i eller utanför byxor, jackan eller väskan. Men karbinhakar är multifunktionella och används på alla möjliga sätt på arbetsplatser, hemmet, verkstäder, på ryggsäckar och väskor, i bilen etc. En Multifunktionell Snygg Hake.
CKS DUBBEL SÄKERHET
Ibland kan en hake lossna eller en bältesögla gå sönder. Haka fast båda karbinhakarna på olika ställen på dina byxor, jacka eller väska. Om den ena karbinhaken lossnar eller bältesöglan går sönder är nycklarna fortfarande säkrade med den andra. Perfekt att använda om..
 • Dina nycklar är värda mycket pengar
 • När du besöker en festival, festar eller gör något mer extremt

CKS SWITCH KEYCHAIN SYSTEM
Du kan enkelt byta nyckelkedja för en annan stil och look. Gå från en Golden Cobra till en Black Viper på några sekunder. Eller haka ihop dem för en längre nyckelkedja och en mer personlig stil. Eller haka på extra karbinhakar i olika storlekar och färger för fler funktioner och stilar.
Switch, Mix N’ Match for egen stil och funktion.

Om du har några frågor är det bara att trycka på meddelandeknappen i det nedre högra hörnet och vi svarar så fort som möjligt. – CKS Crew