CKS DENIM KEYCHAIN BLUE STRAIGHT

169 kr

ENGLISH
Where’s my keys? You feel in your pockets and look in your bag, but your keys have vanished. Accidentally dropped or forgotten somewhere. With CKS Keychains…

  • You never drop your keys
  • Always find them in quick and easy
  • Stress free mornings & No worry nightouts
  • Handcrafted in Sweden
  • Ships Worldwide

SWEDISH
Var är mina nycklar? Du känner i dina fickor och kollar i din väska, men dina nycklar har försvunnit. Tappat dom av misstag eller glömt nånstans. Med CKS Keychains…

  • Tappar du aldrig dina nycklar
  • Hittar dom alltid snabbt och enkelt
  • Ingen stress på morgonen & Ingen oro på en utekväll
  • Handgjord i Sverige